GİRİŞ

BÖLÜM 1 - BAŞLANGIÇ

                   1.0 PLAN ALANI

BÖLÜM 2 - VİZYON VE ANA HEDEFLER

                   2.0 VİZYON VE ANA HEDEFLER

BÖLÜM 3 - ANA KONULAR OLANAKLAR VE KISITLAYICILAR

                     3.1 TESBİTLER VE SORUNLAR

                     3.2 OLANAKLAR VE POTANSİYELLER

                     3.3 KISITLAYICILAR

BÖLÜM 4 - PLANIN TEMEL STRATEJİLERİ VE YAPISAL PLAN

                   4.0 PLANIN STRATEJİLERİ

BÖLÜM 5 - GELİŞME PLANI

                   5.0 GELİŞME PLANI

BÖLÜM 6 - POLİTİKA VE ÖNERİLER

                     6.1 NÜFUS DAĞILIMI

                     6.2 ARAZİ PİYASASI

                     6.3 KONUT

                     6.4 ULAŞIM

                     6.5 SANAYİ DEPOLAMA VE TOPTAN TİCARET

                     6.6 OFİS

                     6.7 TİCARET

                     6.8 EĞİTİM

                     6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

                     6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE

                     6.11 İŞ ALANLARI, FAALİYET KORİDORLARI VE ALT MERKEZLER

                     6.12 KENTSEL KORUMA

                     6.13 YOĞUNLUK, YAPI-ARSA ORANLARI VE YÜKSEKLİK

                     6.14 KAMU KULLANIMLARI

                     6.15 TURİZM

BÖLÜM 7 - GÜVENLİ KENT VE AFETE KARŞI ÖNLEMLER

                      7.0 GÜVENLİ KENT VE ÖNLEMLER

BÖLÜM 8 - PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

                     8.1 EKONOMİK VE MALİ ÖRGÜTLENME

                     8.2 PLANLAMA VE İMAR DENETİM YASALARI

                     8.3 PLANLAMA VE YÖNETSEL YAPI

                     8.4 KURUMSAL ÇEVRE

                     8.5 ARAZİ POLİTİKALARI

                     8.6 PARASAL KAYNAK AYIRMA

BÖLÜM 9 - UYGULAMA SÜRECİ PLANLAMASI

                     9.0 UYGULAMA ÖNERİLERİ