Dikmen İmar Planı Vizyon, Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi Çalıştayı.(11,12 Temmuz 2019)